EDUMUZ - sklep z książkami i mp3 Edumuz

1. VI DZIEŃ DZIECKA

800. ŚWIĘTO DZIECI (Dzień Dziecka)

8,00 PLN

(wersja wokala + instrumentalna)

mel czeska, sł. J. Hilchen


Więcej info

770. TORTY

8,00 PLN

(wersja wokalna + instrumentalna)

Maria Tomaszewska


Więcej info

693. CUDNY MOMENT -TAŃCZYMY

8,00 PLN

(wersja wokala + instrumentalna)

muz Mort Shuman i sł. M. T.


Więcej info

683. NIEWIELE DO SZCZĘŚCIA-BUM

8,00 PLN

(wersja wokalna + instrumentalna)

mel. żydowska, sł. M.T.


"Tzigale bigale bum"

Więcej info

573. DZIECKO MA PRAWO

8,00 PLN

(wersja wokala + instrumentalna)

Bei mir bist du shein, utwór Maria Tomaszewska


uwaga: Plansze pochodzą ze strony  PRZEDSZKOLNE PAKIETY ANETY  https://www.facebook.com/PrzedszkolnePakietyAnety/

Więcej info