EDUMUZ - sklep z książkami i mp3 Edumuz

467. MASZYNA- ROBOT

6,00 PLN

(wersja wokala + instrumentalna)

muz. L. Anderson, sł. M.T.


Piszę, piszę, piszę, piszę 
pisze, piszę, piszę stop
piszę, piszę, piszę, piszę 
pisze, piszę, piszę stop
 
 piszę, piszę, piszę, piszę 
pisze, pisze, pisze stop
 piszę, piszę, piszę, piszę  
 piszę, piszę, piszę, piszę, piszę    
stop 
 
tłoczę, tłoczę, tłoczę, stop
tłoczę, tłoczę, tłoczę, stop  
tłoczę, tłoczę, tłoczę, tłoczę, stoooop    
tłoczę, tłoczę,   
 tłoczę, tłoczę, tłoczę, stop  
  tłoczę, tłoczę, tłoczę, stop  
szybciej, szybciej szybciej, szybciej 
 
kręcę, kręcę, kręcę kręcę
kręcę, kręcę, kręcę stop
kręcę, kręcę, kręcę kręcę
kręcę, kręcę, kręcę stop
kręcę, kręcę, kręcę kręcę
  kręcę, kręcę, kręcę  stop
  kręcę, kręcę, kręcę, kręcę 
kręcę, kręcę, kręcę., kręcę, kręcę   
stop
 
  bęc, bęc, hip, hip, (3x)  
  tur, tur, tur, tur 
tur, tur, tur stop
 
tupię, tupię, tupię,  tupię, 
tupię, tupię, tupię  stop
tupię, tupię, tupię tupię    
 tupię, tupię, tupię  stop  
tupię, tupię, tupię tupię    
 tupię, tupię, tupię  stop  
tupię, tupię, tupię, stop
 tupię, tupię, tupię, stop  
 tupu tupu tupu tupu tupu tupu tup