EDUMUZ - sklep z książkami i mp3 Edumuz

734. PIERSZY PALEC, DRUGI PALEC I SIĘ OBRACAMY

6,00 PLN

(wersja wokala + instrumentalna)

mel. USA, sł. MT.


Pierwszy palec, drugi palec
i się obracamy,
i się obracamy
i sie obracamy
trzeci. czwarty, piąty palec
po sali biegamy