EDUMUZ - sklep z książkami i mp3 Edumuz

Zasady sprzedaży

 

I. Zasady sprzedaży
 1. Aby dokonać zakupu nie trzeba się rejestrować ani logować.
 2. Zamówienie polega na tym, że klient po dodaniu do koszyka piosenek, przechodzi do kasy, podaje swój adres email, płaci za pomocą Dotpay i na email przychodzą  linki do piosenek. Linki są ważne przez 14 dni. W razie zagubienia pliku - ponowne wysłanie piosenek kosztuje 1/3 kwoty transakcji.
 3. Jeżeli link nie przyszedł to prosimy o sprawdzenie SPAMU, a jeżeli linku nie ma w SPAMIE to prosimy o kontakt na spiewaki@poczta.onet.pl.
 4. Maile potrzebne do przesłania linku po 14 dniach zostają wykasowane z pamięci strony.
 5. W celu pobrania pliku cyfrowego należy kliknąć na link w mailu.
 6. Zaleca się zapisywanie plików przez Klienta po dokonaniu zakupu. Klient ponosi ryzyko niezapisania plików na nośniku pamięci.
 7. Wszystkie pliki cyfrowe oferowane przez Sklep są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 8. Klient ma prawo korzystać z plików zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania plików lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  2. utrwalania lub zwielokrotniania plików w celu ich rozpowszechniania;
 10. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z plików w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.
II. Reklamacje
 1. Klient może zgłosić reklamację do Sklepu, w szczególności w przypadku, gdy:
  1. zakupiony plik cyfrowy okaże się uszkodzony;
  2. w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za plik cyfrowy nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.